Türkçe | English | العربية | فارسی | Главная |
  لوازم آزمایشگاهی
  لوازم سفارشی
 

« Geri    دستگاه تست خمیر - Y03

 
دستگاه تست خمیر
 
مقاومتی که خمیر در فواصل زمانی معین در برابر کشیدگی از خود نشان می دهد و قابلیت کشیدگی، پارامترهای مهمی می باشد که ویژگی های نان شدن آرد را مشخص می کند. این مربوط به نگه داری گاز دی اکسید کربن تولید شده توسط مخمر در طول تخمیر خمیر؛ قابلیت کشیدگی و مقاومت در برابر کشیدگی می باشد. در صنعت نانوایی و آسیابی، در کنترل مواد اولیه، صنایع مواد افزودنی (از قبیل اسید اسکوربیک، آنزیم های سلولاتیک و آنزیم موثر اکسیدان) و در تعیین ویژگی های خمیر و ثابت کردن آنها این سیستم مورد استفاده قرار می گیرد. آرد طبق روش آنالیز استاندارد در قسمت مخلوط کننده دستگاه به صورت خمیرهای 150 گرمی تهیه می شود و نمودار آنها در دقیقه های 45، 90 و 135 کشیده شده و در نتیجه بررسی دستگاه با نرم افزار مخصوص، کیفیت خمیر مشخص می شود. دستگاه به صورت مستقیم از روی رایانه صنعتی دارای صفحه اشاره ای موجود در روی دستگاه کنترل می شود. شکل دادن به خمیر و قلاب کشیدن از روی رایانه صنعتی دارای صفحه اشاره ای موجود در روی دستگاه کنترل می شود. نمودارهای کشیده شده با استفاده از نرم افزار ویژه موجود در روی رایانه صنعتی اندازه گیری، محاسبه و ثبت می شود.
 
مقادیر به دست آمده از دستگاه تست خمیر
 
-          مقاومت در 5 سانتی متری (R5)
-          حداکثر مقاومت (Rmax)
-          قابلیت ارتجاع(cm)
-           توان (cm2)  


 
         صفحه اصلی | نقشه سازمانی | محصولات | ارتباط ilicMedia    
        © یوجه باش ماکینا